• ایمیل: .

  • تلفکس : 34487528-041

  • تلفن: 34486646-041
0 آیتم
fesimg-web_266508437

فروسیلیکومنیزیم 5-1

فروسیلیکومنیزیم به عنوان عامل کروی سازی گرافیت در چدن ها مورد استفاده قرار میگیرد. به طور کلی این آلیاژ حاوی درصدهایی از سیلیسیم، منیزیم بوده و مابقی آن را آهن تشکیل می دهد. در موارد مختلفی شرکت های تولیدکننده جهت افزایش راندمان فرآیند داکتیل سازی نسبت به افزودن برخی عناصر نادر خاکی اقدام می نمایند.

این محصول در جهت استفاده در روش داکتیل سازی ساندویچی کاربرد دارد.

در حال حاضر فروسیلیکو منیزیم در سایز 5-1 عرضه می شود.

تماس بگیرید
( 3 )


تا کنون نظری ارسال نشده است.

توصیه خود در مورد این محصول را ارائه نمایید: